Tussenschoolse opvang

Alle kinderen eten op school. De ouders draaien in het overblijfrooster. De ouders zijn dan ongeveer 12 keer per jaar aan de beurt voor de overblijf. De middagpauze is voor alle groepen een half uurtje. De kleuters eten een halfuur, kinderen van groep 3-5 eten 20 minuten de andere kinderen eten in ongeveer 15 minuten. Groep 3-8 speelt ook nog een kwartiertje buiten. 

 

Juf Rieneke 't Mannetje maakt de overblijfroosters.

 

 

Voor en na-schoolse opvang

Sinds januari 2019 heeft onze school een samenwerking met stichting KidzEiland. Stichting KidzEiland realiseert de buitenschoolse opvang voor onze school. KidzEiland heeft op het plein van de Bosseschool en in een lokaal in onze school een mogelijkheid om naschoolse opvang te bieden. Voor voorschoolse opvang biedt KidzEiland ook mogelijkheden. 

Mocht u interesse hebben voor de BSO kunt u meer infomratie vinden op de website van de BSO www.KidzEiland.nl . Via deze website kunt u ook een proefberekening maken.