Onze school draagt de naam van Groen van Prinsterer; een groot staatsman en voorvechter van het christelijk onderwijs.                                                                             

Guillaume Groen van Prinsterer werd in 1801 in Den Haag geboren. Guillaume, ook wel Willem, was erg begaafd. In 1823 promoveerde hij tegelijk cum laude in de letteren en in de rechten. In 1840 kwam hij in de Tweede Kamer en begon zijn politieke loopbaan. Hij pleitte voor de vrijheid bijzondere scholen te mogen oprichten.

Op 19 april 1929 werd de (oorspronkelijke) schoolvereniging opgericht, zij het onder een andere naam. In oktober 1931 is het gebouw aan de Emmalaan in gebruik genomen. Toen bestond het gebouw uit drie leslokalen, inmiddels bestaat het prachtige oude gebouw uit 9 leslokalen, een speellokaal en een lokaal op het schoolplein. 

 

Per 1 januari 2014 is de Stichting Kindwijs opgericht, gevestigd te Middelharnis.

Sinds 'De Groen van Prinstererschool' een besturenfusie is aangegaan met diverse andere protestants christelijke scholen op het eiland, is de Adviesraad (AR) ingesteld.

De vereniging is in deze tijd veranderd van bestuur naar adviesorgaan. 'De vereninging ter bevordering van Christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in Middelhanris' vindt zijn voorbestaan in de AR. De AR behartigt de belangen van de lokale school. Zij adviseert de directie van 'De Groen van Prinstererschool' en houdt zich vooral bezig met de identiteit van de school. 

Onder deze rechtspersoon Kindwijs vallen momenteel 13 Christelijke basisscholen van het eiland. Meer informatie over de Kindwijs kunt u terugvinden op de website van Kindwijs: www.kindwijs.org