Uitgaande van de diversiteit aan talenten, geven we onze lessen zoveel mogelijk op maat, zodat elke leerling zich gewaardeerd voelt en met plezier naar school kan gaan. Het doel van ons onderwijs is niet alleen kennisoverdracht, maar ook vorming en begeleiding van het kind naar zelfstandigheid en het ontwikkelen van gaven en talenten.

We hebben ons onderwijs zo ingericht, dat we zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. 

Om onze leerlingen met voldoende vaardigheden naar het voorgezet onderwijs te laten gaan, bieden we de leerlingen niet alleen een gedifferentieerd programma op cognitief gebied aan, maar investeren we ook in sociale, culturele en communicatieve vaardigheden. We stimuleren de kinderen om eigenaarschap te nemen in hun leerproces, door hun autonomie te vergroten.

Soms hebben kinderen meer zorg nodig dan dat de school kan bieden. Dan roepen wijde hulp in van het samenwerkingsverband Goeree Overflakkee.

https://www.swvgo.nl/

 

Extra ondersteuning

1

Breinbrekersklas

Klas voor verdiepende leerstof

2

Duits en Frans

Voor het leren van een taal.

1

Onderwijsassistent

Extra ondersteuning voor alle leerlingen