De Groen van Prinstererschool is een protestants christelijke basisschool in Middelharnis, die zich richt op onderwijs aan 4-12 jarigen. We hebben een deskundig team dat, samen met onze leerlingen, goede resultaten wil halen.

Onze school draagt de naam van Groen van Prinsterer; een groot staatsman en voorvechter voor vrijheid van onderwijs. We staan voor deze vrijheid van onderwijs en geven in deze vrijheid christelijk onderwijs aan onze kinderen.

Ons uitgangspunt, gegrond op de Bijbel, daarbij is: Elk kind is een uniek schepsel van God, bedeeld met verschillende gaven en talenten.

Wij hebben een open toelatingsbeleid. Alle ouders wordt gevraagd om de grondslag van onze school, de Bijbel en de drie Formulieren van Enigheid, te onderschrijven of te respecteren.

 

Omdat Gods Woord zo’n centrale plaats inneemt in het leven van een christen, willen we de leerlingen leren luisteren naar de Bijbel, hun Bijbelkennis vergroten en hen leren dit toe te passen in hun leven.

Onze kernwaarde 

De kernwaarden die we hebben gekozen vinden hun fundament in de Bijbel, Gods Woord. Het woord geloven staat boven deze 3 kernwaarden.