De Groen van Prinstererschool is een protestants christelijke basisschool in Middelharnis, die zich richt op onderwijs aan 4-12 jarigen. We hebben een deskundig team dat, samen met onze leerlingen, goede resultaten wil halen.

Onze school draagt de naam van Groen van Prinsterer; een groot staatsman en voorvechter voor vrijheid van onderwijs. We staan voor deze vrijheid van onderwijs en geven in deze vrijheid christelijk onderwijs aan onze kinderen.

Ons uitgangspunt, gegrond op de Bijbel, daarbij is: Elk kind is een uniek schepsel van God, bedeeld met verschillende gaven en talenten.

Wij hebben een open toelatingsbeleid. Alle ouders wordt gevraagd om de grondslag van onze school, de Bijbel en de drie Formulieren van Enigheid, te onderschrijven of te respecteren.

 

 

Omdat Gods Woord zo’n centrale plaats inneemt in het leven van een christen, willen we de leerlingen leren luisteren naar de Bijbel, hun Bijbelkennis vergroten en hen leren dit toe te passen in hun leven.

Onze kernwaarde 

De kernwaarden die we hebben gekozen vinden hun fundament in de Bijbel, Gods Woord. Het woord geloven staat boven deze 3 kernwaarden.

                                                             

Liefde                                                             

Liefde is onvoorwaardelijk en belangeloos. Dat betekent dat we onbevooroordeeld naar de ander kijken. Liefde geven we door elkaar te complimenteren, ruimte te geven, dingen te gunnen en waardering uit te spreken.  

Respect                                                         

Respect betekent:  de ander in zijn waarde laten en hem te accepteren. Respect voor ieders eigenheid, gaven, talenten en grenzen. Respect geven we door de ander uit te laten praten en te luisteren naar zijn verhaal. Respect betekent ook: eerlijk zijn en fouten onderkennen, die toe te geven en excuses aanbieden. 

Vertrouwen                                                     

Vertrouwen betekent dat we op elkaar kunnen rekenen. Dit doen we door betrouwbaar en consequent te zijn in het nakomen van onze afspraken. Vertrouwen kunnen we creëren door bereikbaar te zijn, een onderlinge band op te bouwen, te luisteren naar elkaars verhalen en eerlijk te zijn in ons handelen. 

 

 

Algemeen

Het logo symboliseert een leerling die leest in een boek.Doordat de buitenste driehoekjes omhoog wijzen, symboliseert dit ook een leerling met de handen omhoog (juichend, vreugde, spelend)

Identiteit 

Het opengeslagen boek symboliseert ook de Bijbel. 

De 4 elementen

De 4 driehoekjes hebben ieder een eigen kleur. Deze kleuren staan symbool voor de belangrijkste kernwaarde van de school.

Groen: Respect (in waarde laten)

Roze:   Liefde (belangeloos)

Blauw: Vertrouwen (op elkaar kunnen rekenen)

Paars: Geloof (geloven is onze basis)

 

Positieve groepsvorming

Op de Groen van Prinstererschool werken we aan een positieve groep. Wij  gaan uit van 5 fases waar een groep doorheen gaat.

1 Formingsfase:

2 Stormingsfase:

3 Normingsfase:

4 Performingsfase:

5 Terminationfase:

Kennismaking en oriëntatie.

Positiebepaling vaak door conflicten.

Normen en regels worden vastgesteld.

De groep is een groep geworden.

Afscheidsfase

In het begin van het jaar investeren we veel tijd in de formingsfase. We stellen met de groep klassenregels vast en spreken af hoe we met elkaar om willen gaan. De vijf schoolregels zijn een basis voor deze afspraken.

Gedrag van leerlingen koppelen we terug naar deze regels en afspraken. De leerlingen nemen verantwoording voor hun gedrag. En leren zo zichzelf en de ander te corrigeren, zodat ze samen een groep kunnen blijven vormen. 

Na de formingsfase is er een golfbeweging tussen de 2de-4de fase. Als er een nieuwe leerling in de groep komt, beginnen we weer bij de 1ste fase.