Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. We maken gebruik van het portaal van Social Schools om u op de hoogte te houden over het wel en wee van uw kind(eren) in de groep. U bent lid van de groep van uw kind(eren) en de algemene groep. 

De directie en leerkrachten sturen in deze app informatie: foto’s en filmpjes van situaties in de klas, tekstberichten voor de gehele school of alleen de groep en uitnodigingen voor evenementen. U bepaalt zelf of u dit via de app of de email ontvangt.

 

Naast de app van SocialSchools gebruiken we ook nog een wekelijkse nieuwsbrief. Daarin staan de algemene informatie. De informatie specifiek voor de klas zult u terugvinden in de SocialSchools app. 

Twee keer per jaar organiseren wij een 10 minuten gesprek voor de ouders. De eerste is in de maand oktober. Dit gesprek is met name gericht op de sociale emotionele ontwikkeling van het kind. De tweede avond is georganiseerd in februari na de uitgave van het halfjaarlijkse rapport. Deze gesprekken gaan over de schoolprestatie van de leerling. 

In de groepen 1,3 en 6 organiseren we in de maand september een ouder-groepsgesprek. In dit ouder-groepsgesprek staat de klas met haar leerlingen centraal.  Ouder en school praten over de sfeer, de begeleiding en communicatie. We spreken verwachtingen naar elkaar uit en zoeken oplossingen voor problemen. 

In groep 8 is er een informatieavond over de overganag naar het VO.

Wij gebruiken verder het ouderportaal van Parnassys voor het inzien van de citoscores van uw kind(eren). U kunt het ouderportaal bereiken via ouders.parnassys.net

Bij inschrijving van uw kind ontvangt u gelijk de toegangscocdes van het ouderportaal.