De school is verantwoordelijk voor goed onderwijs.Daar waken wij voor, door regelmatig het onderwijsaanbod en andere onderwijs gerelateerde zaken te evalueren. Ouders, leerkrachten en ook leerlingen wordt regelmatig gevraagd om een vragenlijst in te vullen.In 2019 hebben we een oudertevredenheidspeiling afgenomen. De ouders hebben daarin aangegeven dat ze tevreden zijn over de school en het onderwijsaanbod. Er waren ook enkele punten waar we verder aan willen werken. Deze kunt u o.a. terugvinden in de nieuwsbrief, de schoolgids en het schoolplan. 

In de teamvergadering staat dan het onderwijs centraal. Onderwerpen uit de vragenlijsten komen hier aanbod.  Daarnaast zorgen klassenbezoeken ook voor een goede evaluatie van het handelen van de leerkracht. 

Op school kiezen wij voor een schoolbrede éénduidige aanpak. Deze hebben we met Zwols Model ingezet (zie http://www.zwols-model.nl/) en breiden we steeds verder uit. Zo waarborgen we een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Het meest recente rapport van de inspectie vindt u op deze pagina:

inspectierapport en andere cijfers

Opmerking van een ouder uit de tevredenheidspleiling:

'Fijne school, waar hard gewerkt wordt door team en kinderen, in een vertrouwde omgeving. Allerfijnste is dat de Bijbel elke dag open gaat en goed gesproken wordt over God. Met een gerust hart geven we onze kinderen over in de handen van alle juffen op de Groen! Ga zo door!''