Nieuwsbericht

Benoeming voorzitter college van bestuur van Kindwijs per 1-8-2022

Door Hilda de Jonge

Beste betrokkene bij Kindwijs,

We zijn blij en dankbaar dat we op 23 maart jl. Jankees de Waal hebben kunnen benoemen als voorzitter van het college van bestuur van Kindwijs. Jankees gaat per 1 augustus 2022 het stokje overnemen van Hans Nagtegaal, de huidige voorzitter van het CvB.

Jankees heeft veel ervaring in managementfuncties binnen het onderwijs. De afgelopen 6 jaar heeft hij dat op interim-basis gedaan binnen diverse organisaties. Zijn carrière begon als leerkracht. Hij is dus een echte onderwijsman.
Jankees is 56 jaar, woonachtig in ’s-Gravenpolder, getrouwd, vader van 5 kinderen en hij is lid van de Gereformeerde Gemeente in ’s-Gravenpolder. Binnenkort zal hij zich verder voorstellen.

In deze procedure zijn we goed begeleid door Pandion. Dit externe bureau heeft er samen met de adviescommissie, met daarin vertegenwoordigers vanuit het MT, de GMR en AR, voor gezorgd dat we met brede steun nu Jankees hebben kunnen benoemen.

Daarmee komt het afscheid van Hans Nagtegaal in zicht. Hans heeft ruim acht jaar hard gewerkt aan de organisatie Kindwijs, daar zijn we hem dankbaar voor. Uiteraard willen we hier veel uitgebreider bij stil staan, daarover later meer.

We wensen Jankees van harte Gods zegen toe bij het afronden van zijn huidige taken en het vervullen van zijn nieuwe functie bij Kindwijs. We hebben er alle vertrouwen in dat we de goede samenwerking met Hans, die we ervaren binnen alle geledingen van Kindwijs, met Jankees kunnen voortzetten.

Met vriendelijke groet,

John de Geus
Voorzitter Raad van Toezicht Kindwijs